Velg format

På lager
kr 349

Utdanning for bærekraftig utvikling

Hva, hvorfor og hvordan?

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024714
  • Utgivelsesdato: 28.08.2015
  • Bokgruppe: 215
Denne boken gir en innføring i undervisning for bærekraftig utvikling.
Boken viser hvordan undervisning og læring kan legges opp for å fremme de kompetansene elever vil trenge for kunne bidra til en bærekraftig utvikling. Forfatteren gir henvisninger til litteratur og nettsteder hvor lærere kan finne oppdatert informasjon om problemstillinger knyttet til klima og miljø. Gjennom hele boken gis det også konkrete tips til undervisningsopplegg.

I en utdanning for bærekraftig utvikling er det viktig at teorien elevene tilegner seg står i forhold til praksisen de opplever på skolen. Konkrete tips til hvordan skoler kan sette seg egne bærekraftsmål og dermed legge om til en mer bærekraftig drift, blir også presentert i boken.

Boken er relevant for lærere, studenter og andre som er opptatt av hvordan skole og utdanning kan utruste elever til å imøtekomme miljøutfordringer og kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Astrid T. Sinnes er førsteamanuensis i realfagsdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun har i flere år forsket på hvordan skole og lærerutdanning kan fremme utdanning for bærekraftig utvikling.

Astrid T. Sinnes

Astrid T. Sinnes er professor i naturfagdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Hun har i flere år forsket på utdanning for bærekraftig utvikling.
Mer informasjon om forfatteren