Velg format

På lager
kr 419

Ute hele uka

Natur-og friluftsbarnehagen
Boka gir et historisk blikk på natur- og friluftsbarnehager og et innblikk i en rekke av dagens forskjellige typer utebaserte barnehager.
De siste årene har det vært en sterk økning i antall utebaserte barnehager i Norge. Gjennom å være ute hele uka blir barna trygge på omgivelsene og glade i naturen. Tryggheten og gleden gir stort rom for utforskende lek, utvikling og vennskap. I denne boka presenterer forfatteren båtbarnehage, bussbarnehage og skogsbarnehage, samt barnehage med friluftsavdeling og friluftsgruppe. Bærekraftig utvikling og mennesket som gjest i naturen står sentralt.

Tradisjonelt har bøker om barn og natur hatt en sterk forandring i norsk kulturarv, selvgodhet og tradisjon. Denne boka er unik i norsk forstand fordi den har et blikk utenfor landets grenser for å se hva vi kan lære av andre land.

Boka er forskningsbasert, og gir mange praktiske tips for å løse ulike utfordringer som kan oppstå når en velger å ta med barnehagebarn ut i naturen. En viktig bok for barnehagelærerutdanningen.

Olav B. Lysklett er førstelektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215020013
  • Utgivelsesdato: 17.04.2013
  • Bokgruppe: 215

Olav B. Lysklett

Olav B. Lysklett er førstelektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Hans hovedfokus innenfor fysisk fostring er ski, natur og friluftsliv. For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan i 2006 ble det utarbeidet egne temahefter. Olav B. Lysklett var da hovedansvarlig for temaheftet om natur og miljø i barnehagen. Han har forsket mye på ulike typer barnehage, samt personalet i naturbarnehager.
Mer informasjon om forfatteren