Velg format

På lager
kr 439

Utforskende undervisning i matematikk

Utforskende undervisning har fått en sentral plass i norsk skole de siste årene og hevdes å kunne motvirke barn og unges stadig fallende interesse, motivasjon og læring i realfag. Politikere og utdanningsbyråkrater argumenterer for at mer utforskning i skolen kan bidra til verdiskapning på samfunnsnivå og livsmestring på individnivå.
Men hva sier forskningen om utforskning i matematikkundervisningen?
Med utgangspunkt i forskning ønsker forfatterne å gi svar på sentrale problemstillinger knyttet til utforskende undervisning i matematikk. Målet er at leseren skal få en bedre forståelse for hva utforskende matematikkundervisning er, hvordan det kan se ut på forskjellige trinn i utdanningsløpet, og, ikke minst, hva læringsutbyttet kan være. Med et klart og direkte språk setter forfatterne søkelys på matematikkundervisning i praksis.
Utforskende undervisning i matematikk en fagfellevurdert, vitenskapelig antologi skrevet av medlemmer i Forskningsgruppa i Matematikkdidaktikk ved UIT - Norges Arktiske Universitet. Den er skrevet i etterkant av et større forskningsprosjekt om utforskende undervisning finansiert av Norges Forskningsråd.
Boken vil være nyttig for lærerutdannere, lærerstudenter, lærere og alle som ønsker å lære mer om utforskende undervisning i matematikk.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215070230
  • Utgivelsesdato: 26.06.2024
  • Bokgruppe: 893

Per Øystein Haavold

Per Øystein Haavold er Professor matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet.
Mer informasjon om forfatteren