Velg format

På lager
kr 379

Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL

Innføring i sentrale filosofiske problemer og posisjoner.

Boken faller tematisk i fire deler. Den første behandler ulike spørsmål innen etikk, den systematiske undersøkelsen av våre oppfatninger om rett og galt. Den andre er viet politisk filosofi, studiet av grunnleggende politiske begreper som makt, frihet og rettferdighet. Den tredje tar opp temaer knyttet til menneskesyn, nærmere bestemt om mennesker har fri vilje, samt ulike fundamentale modeller for menneskelig atferd. Siste del omhandler vitenskapsfilosofi, det vil si hva som kjennetegner vitenskapelig begrunnelse og forklaring.

Boken utgjør pensum på EXPHIL 100 og SVEXPHIL 4 og 6 ved Universitetet i Stavanger.


Ståle Gundersen, Tarjei Mandt Larsen og Cato Wittusen står for tekstutvalget. De er alle filosofer og exphil-lærere ved Universitetet i Stavanger. Bokens bidragsytere er: Eivind Balsvik, Espen Gamlund, Nils Gilje, Harald Grimen, Cathrine Holst, Mathias Kaiser, Ronny Kjelsberg, Jørgen Pedersen, Lars Fr. H. Svendsen og Per Arne Tufte.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032894
  • Utgivelsesdato: 19.08.2019
  • Bokgruppe: 893