Velg format

På lager
kr 379

Utviklingshemming og deltakelse

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022888
  • Utgivelsesdato: 21.03.2014
  • Bokgruppe: 213
Denne boken presenterer teoretiske, empiriske og ideologiske grunnlag for utviklingshemmedes deltakelse både i egne liv og i samfunnet.
Forfatterne utfordrer også profesjonell praksis og spør om deltakelse kan være et mål for dem som yter tjenester til utviklingshemmede.

Hvordan har reformer og politiske mål siden «ansvarsreformen» påvirket utviklingshemmedes deltakelse? Har prinsippene om normalisering og inkludering ført til forandringer i livet til den enkelte utviklingshemmede? På den ene siden finner vi press på å samle kommunens tjenestemottakere i egne blokker, på den andre finner vi egne TV-kanaler og en synlighet i samfunnet som tyder på at de ideologiske og humanistiske prinsippene i reformen kanskje har fått større gjennomslag enn de fleste har trodd.

I tillegg til å tilføre ny kunnskap og gjøre opp status drøfter forfatterne utviklingshemmede og deltakelse i relasjon til temaer som identitet og selvbestemmelse, funksjonshemmende barrierer, miljøterapeutisk kompetanse og verdige levekår.

Dette er en viktig bok for fagpersoner, studenter og beslutningstakere.

Bokens redaktør, Karl Elling Ellingsen, er professor i funksjonshemming og deltakelse ved NTNU (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og daglig leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU). De andre bidragsyterne er Anders Gustavsson, Catarina Nyberg, Johans Tveit Sandvin, Jan Tøssebro og Steinar Wangen.

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen er professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg, bakgrunn som førstelektor i vernepleie og er utdannet vernepleier. Han er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helse- og sosialfag, der han er daglig leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).
Mer informasjon om forfatteren