Velg format

På lager
kr 599

Utviklingshemning og habilitering

innspill til habiliteringsprosessen
Boken presenterer sentrale temaer for habiliteringstilbudet til utviklingshemmede og deres familier. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder bidrag som spenner over et mangfold av problemstillinger og tilnærminger.
I boken redegjør forfatterne for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse, samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. Forfatterne skriver om samarbeid rundt habiliteringsprosesser som inkluderer både kartlegging og påvirkning av rammebetingelser og av relasjoner mellom omsorgspersoner og tjenestemottakere. Boken gir nye innspill til habiliteringsprosessene, og den omhandler:

- perspektiver på habilitering
- fysisk aktivitet
- rett til helse- og sosialhjelp
- arbeidsmuligheter
- selvbestemmelse
- avtalestyring
- livskvalitet
- livssynsfrihet
- sosialt nettverk
- sorg
- seksualitet
- konfliktmekling
- sansesvikt
- rusmisbruk
- aldring
- kriminalitet
- oral helse
- selvskading
- medisinsk oppfølging
- utfordrende atferd
- hjelpemidler
- samtalebehandling

Forfatterne er nasjonale ressurspersoner på emnene de skriver om, og boken er skrevet for bachelorstudenter og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester, men den vil også være interessant for foreldre og støttepersoner i nettverket til personer med utviklingshemning.

Bokens redaktører er Jarle Eknes og Jon A. Løkke. Eknes er fagsjef i Stiftelsen SOR og har skrevet og redigert flere bøker om psykisk helse og utviklingshemning. Løkke er ansatt ved Høgskolen i Østfold og har tidligere skrevet om psykiske lidelser, veiledning og temaer knyttet til atferdsanalyse.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013428
  • Utgivelsesdato: 07.09.2009
  • Bokgruppe: 213

Jarle Eknes

Jarle Eknes er psykologspesialist og daglig leder i Stiftelsen SOR.
Mer informasjon om forfatteren

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Mer informasjon om forfatteren