Velg format

På lager
kr 589

Våre gater

Hva er gater og hvordan planlegger vi dem?
Gateplanlegging har i nyere tid falt mellom to faglige stoler: en arkitektonisk og en ingeniørfaglig. Mens arkitekter og landskapsarkitekter vurderer gaten som et formingselement og en arena for bybruk, er vegingeniøren mest opptatt av bilfremkommelighet og trafikksikkerhet. Gateplanlegging befinner seg altså i et spenn mellom ulike hensyn og ideer om hva gater er, hva vi skal med dem og hvordan de bør utformes. Denne boken handler om dette faglige spenningsfeltet.

I Våre gater samler og analyserer forfatter Einar Lillebye et bredt utvalg fagmateriale som handler om planlegging og utforming av gater. Mye av materialet er utarbeidet i Statens vegvesen de siste 45 årene. Forfatteren ønsker å kaste lys over de metodene, perspektivene og utfordringene som finnes på området. Hva er de viktigste forholdene som må hensyntas når man planlegger gater?

På grunnlag av materialet og erfaringene som behandles i denne boken, foreslår forfatteren en fremgangsmåte som tar utgangspunkt i gatens fysiske, funksjonelle og sosiokulturelle omgivelser. Hvilken rolle spiller gaten i byen den er en del av? Hvilke politiske og formelle føringer er involvert? Hvilke spørsmål må vi stille til en gate før vi planlegger en ombygging, eller bare skal etablere en ny trikketrasé? Med historiske og konkrete eksempler fra inn- og utland, har boken som ambisjon å gjøre det lettere å stille gode og relevante spørsmål som en del av en planleggingsprosess.

Boken henter og formidler kunnskap fra et bredt arsenal av fagdisipliner, tenkere og tidsperioder, og er rikt illustrert med fotografier, skisser og figurer. Den retter seg mot læreinstitusjoner, offentlig forvaltning, konsulentvirksomheter og alle som har en større eller mindre interesse for utviklingen av byer og hvorfor byene våre blir som de blir.

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045023
  • Utgivelsesdato: 29.01.2024
  • Bokgruppe: 214

Einar Lillebye

Einar Lillebye er sivilarkitekt utdannet ved Hull School of Architecture, spesialutdannelse innen urbanisme ved NTNU og dr.ing.-studier ved NTNU innen gateplanlegging og byliv i gater.
Mer informasjon om forfatteren