Velg format

På lager
kr 699

Varsling

Praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven
Etter arbeidsmiljøloven kan arbeidstakere varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsler kan gjelde alt fra lovbrudd til brudd på etiske normer. Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan varsler bør håndteres. Målet med boken er å hjelpe virksomheter med å håndtere varsler på en korrekt, hensynsfull og effektiv måte, i tråd med lovens regler.

Boken gir en praktisk oversikt over regel verket knyttet til varsling. Forfatterne forklarer blant annet hvilke virksomheter som plikter å ha varslingsrutiner, og hva slike rutiner må og bør inneholde. Boken tar også for seg hvordan arbeidstakere kan og skal gå frem ved varsling og gir en steg-for-steg oversikt over hvordan varsler bør håndteres.

Bak i boken er det inntatt maler for å gjøre oppfølgingen av varsler lettere og mer profesjonell. Boken er beregnet på alle som jobber med varsling, herunder ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og advokater. Den er også et nyttig verktøy for ansatte som selv er involvert i en varslingsprosess.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215069036
  • Utgivelsesdato: 13.11.2023
  • Bokgruppe: 221

Mari Verling

Mari Verling (f. 1989) er partner i Kvale Advokatfirma DA. Hun jobber spesialisert med arbeidsrett og bistår jevnlig klienter med både små og store nedbemanningsprosesser i tillegg til en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål. Verling har tidligere utgitt en bok om permittering, holder jevnlig foredrag om sentrale arbeidsrettslige temaer og har skrevet flere artikler. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo har hun mastergrad (Master of Laws) fra Bond University med hovedvekt på internasjonal kontraktsrett. Hun har også erfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel.
Mer informasjon om forfatteren