Velg format

På lager
kr 399

Veiledning av nye lærere 2.utg.

Nasjonale og internasjonale perspektiver
Forståelse for at nye lærere trenger en form for støtte øker, og i Norge har dette nedfelt seg i både faglitteratur og styringsdokumenter. Til nå har nasjonal og internasjonal forskning særlig rettet oppmerksomheten mot det å være nyutdannet, og det har vært mindre fokus på dem som skal veilede de nye lærerne. Hva må de kunne? Veiledning av nye lærere fokuserer på den viktige rollen veilederen har.

I boken presenterer forfatterne forskningsbasert kunnskap om det å være veileder, og de har trukket veksler på egne og andres erfaringer og forskning innenfor feltet. Det er mye å lære ved å se til andre land, men vi må også lære av egne erfaringer og forskning gjort i Norge og finne vår egen vei som passer i den norske virkeligheten. Boken inneholder en blanding av nasjonale og internasjonale stemmer, som både utfyller og til dels utfordrer hverandre.
Boken er en nødvendig lesing for nye lærere, for lærerutdannere og studenter i de mange veiledningsstudiene rundt om i Norge, for rektorer og inspektører, og ikke minst for skoleeiere som har ansvaret for at nye lærere skal få veiledning av kvalifiserte veiledere. I denne nye utgaven er flere av kapitlene bearbeidet i samsvar med utviklingen som har skjedd på veiledningsfeltet siden første utgave av boken kom ut i 2010. I tillegg er nye referanser satt inn og gamle er oppdatert.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032580
  • Utgivelsesdato: 15.08.2019
  • Bokgruppe: 893

Kari Smith

Professor Kari Smith er ved Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen.
Professor Kari Smith er ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Ulvik

Førsteamanuensis Marit Ulvik er ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren