Velg format

kr 499

Velferdstjenestenes vilkår

Nasjonal politikk og lokale erfaringer

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034638
  • Utgivelsesdato: 30.06.2020
  • Bokgruppe: 214
Hvordan står det til med den norske velferdsmodellen? Det har vært mye snakk om krise de siste tiårene, og ulike deler av velferdsstaten er under stadig kritikk. Samtidig har velferdsstaten fortsatt stor oppslutning både politisk og i befolkningen.

Det er kommunene som produserer det meste av velferdstjenestene, og som også skal innfri økte forventninger, både ovenfra, fra politikerne og nedenfra, fra borgerne. Tilstanden i den norske velferdsmodellen er derfor først og fremst et spørsmål om hvordan det står til med tjenestene der velferden produseres og ytes lokalt. Hvordan beskriver ansatte i kommunale velferdstjenester tilstanden og utfordringene i sine tjenester? Hvordan opplever de vilkårene for å innfri politiske forventninger og forventninger fra egen befolkning? Dette er spørsmål som undersøkes og diskuteres i denne boka.

Janne Breimo

Janne Irén Paulsen Breimo er sosiolog og professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitetet.
Mer informasjon om forfatteren