Velg format

På lager
kr 389

Verdensfilosofier

Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten

Anmeldelser:

  • Les anmeldelse på Sakprosakritikk.no, her.
  • Les anmeldelse i Salongen, her.
I India, Kina og Midtøsten blomstret den førmoderne filosofien innenfor de religiøse tradisjonene. Forfatterne av Verdensfilosofier viser at filosofi har en lang historie i flere ikke-europeiske kulturområder.

Forfatterne gir en generell innføring i den tette sammenkoblingen mellom religion og filosofi i de førmoderne kulturene i India, Kina og Midtøsten. De retter oppmerksomheten mot erkjennelsesteori og forståelsen av relasjonen mellom mennesket, verden og det guddommelige. Men de belyser også debatten mellom de ulike filosofiske skolene. Ikke-europeiske filosofier er del av menneskehetens førmoderne filosofiske arv, men har lenge vært en underbelyst del av vestlig undervisning i filosofi. Førmoderne filosofi fantes ikke bare i den europeiske tradisjonen. Men det er fremdeles ukjent for mange at tilsvarende former for tenkning har en lang historie i mange ikke-europeiske kulturområder. Denne boken er et lite bidrag til formidlingen av nødvendig kunnskap om verdens filosofier. Den gir en nyttig nyanse til forståelsen av likeverd i en global verden og i det flerkulturelle samfunnet.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046402
  • Utgivelsesdato: 28.05.2021
  • Bokgruppe: 217

Knut Axel Jacobsen

Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitet i Bergen med religion i India som spesialområde. Han har utgitt rundt 40 bøker som forfatter eller redaktør, og er sjefredaktør for seksbindsverket Brill's Encyclopedia of Hinduism. På Universitetsforlaget har han utgitt hva er HINDUISME og Verdensreligioner i Norge.
Mer informasjon om forfatteren

Roald E. Kristiansen

Roald E. Kristiansen er cand.theol. fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Emory University i Atlanta, USA. Han var ansatt ved Finnmark Distriktshøgskole i Alta i perioden 1991-1997, og deretter ved Universitetet i Tromsø siden 1997, der han foreleser i norsk kirkehistorie, samisk religionshistorie og østasiatiske religioner.
Mer informasjon om forfatteren

Håkan Rydving

Håkan Rydving er språkviter og religionshistoriker. Siden 1995 har han vært professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Rydving har vært gjesteprofessor og forelest blant annet i Frankrike, Japan, Mexico, Storbritannia, Tyskland og ved flere universiteter i Norden. Han er medlem i flere vitenskapelige akademi, blant annet Det Norske Videnskaps-Akademi og Finska Vetenskaps-Societeten.
Mer informasjon om forfatteren