Velg format

På lager
kr 439

Verdensreligioner i Norge

4. utgave
Norge er i dag et flerreligiøst samfunn. Alle de fem verdensreligionene er etablert, og vi har fått et religiøst mangfold som for bare noen tiår siden var oss helt fremmed.
I «Verdensreligioner i Norge» presenteres hinduistiske, buddhistiske, islamske, jødiske og kristne sammenslutninger i Norge. Boka beskriver hvordan verdensreligionene praktiseres og viser det store mangfoldet av religiøse tradisjoner og ritualer knyttet til hver av religionene. Forfatterne presenterer også statistikk over hver enkelt religions størrelse og fakta om geografisk utbredelse og hvor de ulike religionene har sine hellige steder.

Denne 4. utgaven har oppdatert tallmateriale og faktainformasjon og er grundig revidert i tråd med viktige hendelser og trender i Norge det siste tiåret. Boka henvender seg til alle som er opptatt av det flerkulturelle Norge, og er etablert som en viktig grunnbok for studenter i religionsvitenskap ved universitetene og KRLE-fag i allmennlærerutdanningen.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215028460
  • Utgivelsesdato: 31.05.2018
  • Bokgruppe: 217

Knut Axel Jacobsen

Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitet i Bergen med religion i India som spesialområde. Han har utgitt rundt 40 bøker som forfatter eller redaktør, og er sjefredaktør for seksbindsverket Brill's Encyclopedia of Hinduism. På Universitetsforlaget har han utgitt hva er HINDUISME og Verdensreligioner i Norge.
Mer informasjon om forfatteren

Dagfinn Rian

Dagfinn Rian er teolog og tidligere førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har blant annet utgitt bøker om jødedommen og om verdensreligionene i undervisningen.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Vogt

Kari Vogt er tidligere førsteamanuensis i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og er en av Norges fremste eksperter på islam. Hun har blant annet skrevet «hva er ISLAM».
Mer informasjon om forfatteren