Velg format

kr 399
Forventet i salg 31.10.2024

Vernepleie og miljøterapi

Miljøterapi og vernepleie handler om å skape gode liv for mennesker med særlige behov.

Dette er en bok for deg som vil forstå kjernen i miljøterapi og vernepleie, og lære om hvordan fagene kan utøves med omtanke.

Forfatterne viser hvordan miljøterapi har utviklet seg fra 1960-tallet og frem til i dag, fra institusjonsomsorg til mer hjemmebaserte tjenester. De diskuterer sentrale spørsmål om etikk, makt, helse og læring. Målet er å gi en forståelse for betydningen av miljø og samspill mellom mennesker.

Særlig er temaet endring viet stor oppmerksomhet. Det ikke er snakk om å tvinge noen til å endre seg, men å skape grunnlag og mulighet for å utvikle seg og gjennom utvikling oppleve endring. Hjemmet og lokalsamfunnet er ikke lenger en hindring for, men rammen for hvor miljøterapi og vernepleie finner sted i dag og framover. Videre tar boken for seg spørsmål som angår profesjonsetikk, faglig skjønn, maktbruk, hjernens fungering og helse, knyttet til dagens teori og praksis.

Vernepleie og miljøterapi passer for bachelorstudenter i vernepleie og andre helse- og sosialfag med miljøterapi som del av studiet. Den dekker fagområdene:

- etikk og samarbeid
- miljøterapeutisk arbeid
- habilitering og rehabilitering
- helse
- inkludering
- deltakelse og rettigheter
- kritisk tenkning
- kunnskapsbasert praksis og innovasjon
- psykologi
- nevrologi
- pedagogikk
- menneskerettigheter

Leseren får innsikt i grunnleggende begreper og teorier, samtidig som den inviterer til refleksjon og diskusjon.

Informasjon om boka

  • Sider: 180
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215067605
  • Utgivelsesdato: 31.10.2024
  • Bokgruppe: 213

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Mer informasjon om forfatteren

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen er professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg, bakgrunn som førstelektor i vernepleie og er utdannet vernepleier. Han er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helse- og sosialfag, der han er daglig leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).
Mer informasjon om forfatteren

Mats Ole Almo Ellingsen

Mer informasjon om forfatteren