Velg format

På lager
kr 539

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis?
Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka der sentrale fagpersoner fra ulike vernepleierutdanninger og forskningsmiljøer skriver om vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn på ulike arenaer.

Vernepleierfaglig kompetanse har historisk sett vært en praksisnær kompetanse i skjæringspunktet mellom teoretisk kunnskap fra en rekke fag, og yrkesfagets kontekster og oppgaver. Forfatterne i denne boka legger vekt på å få fram den fagteoretiske utviklingen og hvordan faglige resonnementer preges av konkrete situasjoner og oppgaver.

Dette er en sentral bok for studenter på bachelor i vernepleie og yrkesaktive vernepleiere.

I tillegg til bidrag fra bokas redaktør Karl Elling Ellingsen, bidrar Anna M. Kittelsaa, Ole Petter Askheim, Karl Jacobsen, Per Lorentzen, Anne Wichstrøm, Liv Aaboen Nilsson, Jon Arne Løkke, Bjørn-Eirik Johnsen, Helge Folkestad, Laila Luteberget, Anita Gjermestad, Kim Bertil Berge og Elisabeth Waaler.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022024
  • Utgivelsesdato: 10.02.2014
  • Bokgruppe: 213

Karl Elling Ellingsen

Karl Elling Ellingsen er professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg, bakgrunn som førstelektor i vernepleie og er utdannet vernepleier. Han er professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helse- og sosialfag, der han er daglig leder av Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU).
Mer informasjon om forfatteren