Velg format

kr 399

Vi kan lykkes i realfag

Resultater og analyser fra TIMSS 2015
Norske elevers kompetanse i naturfag og matematikk er testet og her er rapporten! TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ undersøkelse som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag.
TIMSS gjennomføres både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Gjennom spørreskjemaer til rektorer, lærere, elever og foresatte (bare på barnetrinnet) samles det inn informasjon om elevenes læringskontekst. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer og elevenes læringsutbytte.

Denne boka inneholder analyser av data fra TIMSS 2015-undersøkelsen. Norge deltok med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn. I analysene som presenteres i denne boka, belyses blant annet følgende:
- Er det fortsatt en positiv utvikling i norske elevers prestasjoner i realfag?
- Hvordan presterer norske elever i matematikk og naturfag sammenliknet med elever i de andre nordiske landene?
- Hvordan kan undervisningskvalitet måles, og hvordan er sammenhengen mellom lærernes undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte?
- Hva karakteriserer norske realfagslæreres kompetanse?
- Hvilke sammenhenger finnes mellom lærerkompetanse, undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte?
- Hvilken betydning har lekser og lærernes faglige kompetanse for likeverd i skolen?
- Hvilke aspekter ved skolemiljøet har betydning for elevenes læringsutbytte?

Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein og Trude Nilsen ved ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Oslo er redaktører av boka. Øvrige bidragsytere er Sigrid Blömeke og Ronny Scherer fra CEMO (Centre for Educational Measurement, UiO) og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret.

Denne boka er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no:
https://www.idunn.no/vi-kan-lykkes-i-realfag

Informasjon om boka

  • Sider: 206
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027982
  • Utgivelsesdato: 29.11.2016
  • Bokgruppe: 215

Ole Kristian Bergem

Ole Kristian Bergem, PhD, er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i flere av de store forskningsprosjektene som har ligget under dette instituttet, som PISA+, TIMSS og PISA. Bergem har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren

Hege Kaarstein

Hege Kaarstein (ph.d.) har jobbet med TIMSS siden 2009 og overtok ledelsen i 2018. Hun deltar òg i den internasjonale ekspertgruppen for matematikk i TIMSS. Hennes interesser er blant annet lærernes undervisningskompetanse i matematikk, elevenes motivasjon for faget og svar på åpne oppgaver.
Mer informasjon om forfatteren

Trude Nilsen

Trude Nilsen (ph.d.) har jobbet med TIMSS og andre undersøkelser siden 2010. Hun leder NFR-prosjektet TESO og forskergruppen LEA, er med i internasjonale ekspertgrupper for blant annet TIMSS og har publisert bøker og artikler innen skolemiljø, undervisningskvalitet, likeverd og anvendt metode.
Mer informasjon om forfatteren