Velg format

På lager
kr 289

Visuell makt

Bilder, blikk og betraktere
«Visuell makt» fra 2010 handler om hvordan visuelle medier endrer maktstrukturer. Hvordan kan studiet av fotografier, malerier og blikk gi en ny forståelse av maktmekanismene i forskjellige kulturer og til ulike tider? Med støtte i Foucault og Saids analyser av makt formulerer Meyer problemstillinger og trekker på empiri både fra samtid og 1800-tallet, med orientalisme som rød tråd.
Vinner av universitetsforlagets faglitterære pris 2010, kåret av en uavhengig jury.
Juryens begrunnelse:

«Bokprosjektet har et tema som er høyst aktuelt i vår tid. Det hjelper oss bedre å forstå vår fortid, til å takle den tiden vi lever i, og til å kunne treffe gode valg for den verdenen vi har foran oss.
Prosjektet arbeider med vår digitale og multimediale hverdag, parallelt med tradisjonelle kommunikasjonsformer. Det utfordrer leserens oss/dem-forståelse, og bryter faststivnede mønstre.
Manuset balanserer fint mellom det teoretiske og bruken av rik empiri. De kapitlene vi har fått til gjennomlesning, viser en engasjerende og lettlest tekst, men som stadig gir leseren rom for refleksjon og ettertanke. Forfatteren er raus med eksempler og egne vurderinger, og det er et godt driv i prosjektet. En enstemmig jury har på denne bakgrunn valgt «Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere» av Siri Meyer som mottaker av årets pris.»

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054933
  • Utgivelsesdato: 16.03.2021
  • Bokgruppe: 893

Siri Meyer

Siri Meyer (1952) er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. I mange år var hun forskningsleder ved Senter for europeiske kulturstudier (SEK), og har vært medlem av Makt og demokratiutredningen (1998-2003). Meyer ledet Ibsen 2006 Bergen og arbeidet frem et doktorgradsprogram for kunstnere som styreleder av Stipendprogram for utviklingsarbeid (2003-2009). Meyer har vært spaltist i flere av landets aviser, og er leder av J.W.Eides stiftelse. Hun har skrevet flere bøker om kunsthistorie og visuell kultur, og om innovasjon. I 2008 fikk hun Meltzers formidlingspris.
Mer informasjon om forfatteren