Velg format

På lager
kr 399

Vurdering uten prøver

Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

Podkast:

- Hvordan kan vurdering være et verktøy i læring?
- Hvordan kan læringsaktiviteter designes slik at elevene får sjansen til å oppleve dybdelæring når de er som mest motiverte for det?

Boka består av tre deler. I første del presenterer forfatteren aktuelle begreper fra Kunnskapsløftet 2020 og visualiserer dybdelæringsbegrepet i en modell som viser at læringsaktiviteter og vurderingsformer sammen skaper læring. Modellen forklarer hvilken rolle kreativitet kan spille for elevenes læring, ikke som et fremmedelement eller som noe uventet, men som et konkret og etterstrebet mål for prosessen.

Andre del av boka består av intervjuer og debattinnlegg fra og med lærere og skoleledere. Alle har meninger om skolen. Noen meninger er forskningsbaserte, noen er erfaringsbaserte, mens andre er mer anekdotiske. Alle de tre innfallsvinklene kan gi interessante perspektiver. Målet med denne delen er å få fram noen av de innsiktene, meningsbrytningene og utfordringene som finnes i skolen akkurat nå.

Tredje del er tenkt som en ren oppskriftsdel på forskjellige typer læringsaktiviteter som også gir mulighet for vurdering. Og motsatt. Mest mulig praksisnært, mest mulig konkret og best mulig egnet til å innarbeide i egen praksis.

Målgruppene for boka er lærere og lærerstudenter.

Nils Håkon Nordberg er lektor i historie, engelsk og samfunnskunnskap. Han jobber på Drammen videregående skole og er en mye brukt kursholder. I boka bidrar også to andre lektorer. Helle Linné Eriksen har skrevet om sine erfaringer med mappevurdering, og Siri Hunstadbråten ser på verdien av lesing som grunnleggende ferdighet.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042527
  • Utgivelsesdato: 12.04.2021
  • Bokgruppe: 225
Nils Håkon Nordberg

Nils Håkon Nordberg

er lektor i historie, engelsk og samfunnskunnskap. Han jobber på Drammen videregående skole. Etter noen år som yrkesfaglærer på media og kommunikasjon jobber han nå på studiespesialiserende. Han har også jobbet som kulturjournalist, spinninginstruktør, radioprodusent, forfatter, oversetter, og redaktør - de tre siste tingene til dels fortsatt. Han har PPU og en master i digitalt læringsdesign fra OsloMet fra 2015. Han er også aktuell med boka «Historie på tvers - læreverk i historie for vg2» og som forfatter på «Creaza Samfunn VGS».
Nils Håkon er også en mye brukt kursholder hos BroAOF og har de siste par årene besøkt videregående skoler over hele landet med heldagskurset Vurdering uten prøver. Denne boka er resultatet av møter med endringsivrige skoleledere og lærere fra hele Norge.
Mer informasjon om forfatteren