Velg format

kr 519

Vurderingskompetanse i skolen

Praksis, læring og utvikling
Vurdering kan både forsterke og forstyrre læring, og god vurderingskompetanse er viktig i alle fagene i skolen.
Med utgangspunkt i den nasjonale satsningen «Vurdering for læring» viser Vurderingskompetanse i skolen hvordan:
* man kan utvikle forståelsen av vurdering i skolen
* man kan lede utviklingsarbeidet
* elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og foreldre kan involveres i skolens vurderingskultur.

Forfatterne illustrerer sentrale prinsipper og begreper innen vurdering med rike eksempler fra undervisning og skoleutvikling på barnetrinnet, ungdomsskolen og i videregående opplæring. De har et praksisnært perspektiv, og beskriver og forklarer hvordan de ulike aktørene tenker, handler og lærer sammen. Forfatterne viser også hvordan arbeidet påvirker skolen som organisasjon og skolesystemet som helhet. Boken er skrevet for forskere og andre som arbeider med vurdering i skolen.

Forfatterne er forskere ved NTNU og har lang erfaring med lærerutdanning, skoleutvikling og vurderingsforskning. Bidragsyterne er Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik, Trond Buland, Gunnar Engvik og Inger Langseth.


«Endringsprosesser i skolen tar lang tid, fordi det er ulike meninger om nye ideer. Forfatterne gi leseren mange gode tips.»
Anne Berit Nystad i tidsskriftet NORSKLÆREREN

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025889
  • Utgivelsesdato: 16.12.2016
  • Bokgruppe: 215