Velg format

På lager
kr 429

Yrkesetikk

Utfordringer for næringsliv og finans
Finansnæringens virksomhet og teorigrunnlag dreier seg i stor grad om lønnsomhet, avkastning og salg. Egeninteressen er en av de vesentligste drivkreftene bak en slik kommersiell virksomhet. Etikk og moral dreier seg gjerne om at det å handle riktig er å ta hensyn til andres interesser og behov. Denne spenningen innebærer at det lett kan oppstå markante konflikter mellom finansielle og etiske interesser.
Forfatteren diskuterer forskjellige måter å nærme seg slike dilemmaer på, og viser hvordan ulike teorier og tradisjoner kan bidra i analysen.

Yrkesutøvere i finansnæringen utøver stadig kompleks og ugjennomsiktig makt gjennom sine roller, handlinger og kompetanse, ikke minst i møte med publikums tillit. Man må ha en solid dømmekraft, en profesjonell innstilling og en evne til å reflektere over de valg som skal foretas, for å opptre i tråd med den tilliten man forvalter.

Denne boken gir et grunnlag for å nærme seg en slik kompetanse, og vil øke lesernes etiske bevissthet som yrkesutøvere - ikke minst gjennom sine mange gode eksempler fra blant annet økonomisk rådgivning, forsikring og eiendomsmegling.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020730
  • Utgivelsesdato: 24.08.2012
  • Bokgruppe: 212

Kristian Alm

Kristian Alm er førsteamanuensis i etikk og arbeider med næringslivsrelaterte spørsmål i forskning og undervisning ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.
Mer informasjon om forfatteren