Aage Rognsaa

Aage Rognsaa

Aage Rognsaa er cand. philol., språkkonsulent og tidligere førstelektor. Han har i mange år veiledet studenter i kunsten å skrive bacheloroppgave. Han holder skrivekurs for studenter, organisasjoner, næringsliv og offentlige etater.

Bøker av Aage Rognsaa