Aksel Tjora

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har særlig forsket på forholdet mellom sosial interaksjon og teknisk-materielle forhold på områder som helse og medisin, organisasjon og arbeid, nærmiljø og offentlig rom og musikk.

Bøker av Aksel Tjora