Alexander Sønderland Skjønberg

Alexander Sønderland Skjønberg

Alexander Sønderland Skjønberg (f. 1986) er ph.d. i rettsvitenskap (2018) på avhandlingen Fredsplikten i tarifforhold. Han arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

Bøker av Alexander Sønderland Skjønberg