Alexander Dey

Alexander Dey

ALEXANDER DEY er cand. jur 1992, ansatt ved Oslo byfogdembete siden 1994, seksjonssjef siden 1996 og fra høsten 2008 fungerende namsfogd i Oslo. Har holdt en rekke kurs for bl.a. RIFT, JUS, Politidirektoratet, inkassoselskaper mv, underviser i tvangsfullbyrdelse ved Politihøyskolen, og har deltatt i arbeidsgruppen som vurderte struktur og innhold på utdanningen innen den sivile rettspleie på grunnplanet.

Bøker av Alexander Dey