Anders Bøhn

Anders Bøhn

ANDERS BØHN er født i 1948 og tok juridisk embetseksamen i 1974. Han har arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, ved NSBs juridiske kontor, som juridisk sekretær (utreder) i Høyesterett og som privatpraktiserende advokat. Han har siden 1988 vært dommer i Borgarting lagmannsrett, fra 2009 som lagmann.

Bøker av Anders Bøhn