Anders Harald Liland

Anders Harald Liland

Anders H. Liland er advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS. Han har bred erfaring fra advokat- og rådgivningsvirksomhet i over 25 år, og har opparbeidet seg en betydelig spisskompetanse. Han var medlem av arbeidsgruppen bak NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen: en skisse til reform, som la grunnlaget for den store skattereformen i 1992.

Liland utgav i 1992 boken Fusjon av selskaper. Han var i 2002 medforfatter av boken Fusjon og fisjon, og samme år medredaktør og medforfatter av boken Internasjonal skattehåndbok. Han har også skrevet en rekke fagartikler i tidsskriftene Skatterett og Revisjon og regnskap.

Bøker av Anders Harald Liland