Anne Lise Rønneberg

Anne Lise Rønneberg

Anne Lise Rønneberg er tidligere dommer, først i Oslo byrett (nå tingrett) fra 1986 og deretter som dommer i Borgarting lagmannsrett 1995-2020. Hun har tidligere i samarbeid med psykolog Anne Poulsson utgitt «Barn som vitner - særlig om dommeravhør og observasjon» (Universitetsforlaget, 2000).

Bøker av Anne Lise Rønneberg