Anne Jansen

Anne Jansen

Anne Jansen er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet, der hun underviser i psykologi og kvalitativ forskningsmetode på bachelorprogrammet i barnevern.

Bøker av Anne Jansen