Arne Marius Samuelsen

Arne Marius Samuelsen

Arne Marius Samuelsen underviser ved Høgskolen i Telemark, og har arbeidet mye med førskolepedagogikk og kunstformidling til barn og unge. Han har arbeidet i grunnskolen og har skrevet lærebøker samt bøker om barnelitteratur.

Bøker av Arne Marius Samuelsen