Arne Thomassen

Arne Thomassen

Arne Thomassen er psykiatrisk sykepleier og avdelingssjef ved DPS Strømme Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.

Bøker av Arne Thomassen