Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen er høyesterettdommer. Han er dr. juris og var medlem av Tvistemålsutvalget.

Bøker av Arnfinn Bårdsen