Audhild Norendal

Audhild Norendal

er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun underviser jeg i temaer innenfor begynneropplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Forskningsinteressene er danningsperspektiver i norskfaget, spesielt knyttet til skriveopplæring og litteraturformidling.

Bøker av Audhild Norendal