Branca Lie

Branca Lie

er førsteamanuensis em., dr. scient. og faglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet, Avdeling for Juss, psykologi og samfunnsfag, Seksjon for psykologi og ekstern medarbeider ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som foreleser i pedagogisk-psykologiske og spesialpedagogiske emner ved UiO, UiS og Høgskolen i Innlandet.
Hun har publisert flere bøker, blant annet «Eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever - begavede elever og begavede elever med ulike vansker» (2014), «Begavede barn i barnehagealder» (2016), «Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis» (2017) og «Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever» (2019).

Bøker av Branca Lie