Branca Lie

Branca Lie

er førsteamanuensis em., dr. scient. ogfaglig tilknyttet som forsker ved Handelshøgskolen Innlandet, Avdeling for Juss, psykologi og samfunnsfag, Seksjon for psykologi og ekstern medarbeider ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring som foreleser i pedagogisk-psykologiske og spesialpedagogiske emner ved UiO, UiS og Høgskolen i Innlandet.
Hun har publisert flere bøker, blant annet «Eksepsjonelle og dobbelt eksepsjonelle elever - begavede elever og begavede elever med ulike vansker» (2014), «Begavede barn i barnehagealder» (2016), «Begavede barnehagebarns læring - i teori og praksis» (2017) og «Nye perspektiver på minoritetsspråklige elever» (2019).

Bøker av Branca Lie