Cecilie Jávo

Cecilie Jávo

Cecilie Jávo er barnepsykiater og dr.med. Hun arbeider som overlege ved Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern (SANKS), avdeling for barn og unge i Karasjok og har vært en sterk drivkraft i oppbyggingen av denne institusjonen fra starten av.

Bøker av Cecilie Jávo