Christian Anton Smedshaug

Christian Anton Smedshaug

Chr. Anton Smedshaug (f. 1969) leder av AgriAnalyse AS. Han er cand.scient. fra Universitetet i Oslo og dr.scient. i økologi fra Norges Landbrukshøgskole, nå UMB. Han har arbeidet med internasjonal handelspolitikk, WTO og OECD i Landbruks- og matdepartementet, og med internasjonale spørsmål og næringspolitikk i Norges Bondelag. Tidligere nestleder i Oslo Senterparti og Akershus So og nestleder i Oslo Nei til EU. Han har også skrevet bøker om økonomi og ideologi.

Bøker av Christian Anton Smedshaug