Dag V. Skjelstad

Dag V. Skjelstad

Dag Vegard Skjelstad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad på bipolar lidelse. Han er forsker ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og har de siste årene hatt en bistilling som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Bøker av Dag V. Skjelstad