David Ruiz Banos

David Ruiz Banos

David Ruiz Banos er førsteamanuensis (innsteg) ved Matematisk institutt, Seksjon for risiko og stokastikk, ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har doktorgrad innen stokastisk analyse og sannsynlighetsteori og har forelest mer enn 10 ulike emner innen matematikk og statistikk på universitetsnivå. David har omfattende undervisningserfaring fra UiO, Høgskolen i Innlandet og Det Polytekniske Universitetet i Catalonia (UPC).

Bøker av David Ruiz Banos