Dion Sommer

Dion Sommer

DION SOMMER er professor i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, Aarhus universitet i Danmark. Han er blant annet skaperen av faget barndomspsykologi. Her sees barndommen, barns utvikling og barns læring som ett, og i en felles historisk, samfunnsmessig og kulturell kontekst. Gjennom mer enn 30 års forskning har han beskjeftiget seg med barn og barns dobbelte oppvekst og sosialisering i familien, barnehagen og skolen. I dag er det det nye paradigmeskiftet som opptar ham, der utviklingspsykologien (developmental psychology) er transformert til utviklingsvitenskap (developmental science). Et nyere forskningstema er er dessuten den forhistoriske barndommen - eksempelvis gjennom det tverrvitenskapelige prosjektet «Care, Socialization and Play in Ancient Attica - A Developmental Childhood Archaeological Approach». Dion Sommer har forelest og opptrådt ved mange konferanser i Danmark og internasjonalt, og han står som forfatter av mer enn 150 publikasjoner i form av bøker, kapitler i bøker, og artikler, utgitt på en rekke språk. Han er i tillegg en aktiv forskningsformidler og samfunnsdebattant i massemediene, kjent som en kritiker av PISA-testing og av målstyrte skoleforberedende aktiviteter i barnehagen.

http://pure.au.dk/portal/da/sommer@psy.au.dk

Bøker av Dion Sommer