Edle Ravndal

Edle Ravndal

Edle Ravndal er forsker ved Statens institutt for alkoholforskning, og professor II ved Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo.

Bøker av Edle Ravndal