Egil Galaaen Gjølme

Egil Galaaen Gjølme

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrett ved NTNU. Egil er hovedinstruktør i Norges livredningsselskap og veileder innenfor elv, hav, kano og livredning i Norges Padleforbund. Egil leder forskergruppa Water Competence ved NTNU og har i lengre tid bidratt i læreplanutvikling og nasjonale kompetansehevingstiltak innen svømmeopplæring

Bøker av Egil Galaaen Gjølme