Eilev Hegstad

Eilev Hegstad

Eilev Hegstad (f. 1991) har mastergrad i statsvitenskap med fordypning i politisk teori fra Universitetet i Oslo. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet - storbyuniversitetet på en avhandling om etisk ekspertise og etikkomiteer, og han har vært på forskningsopphold ved Blavatnik School of Government - University of Oxford. Han har tidligere vært nestleder i Kristelig Folkepartis Ungdom og politisk rådgiver for Oslo KrFs bystyregruppe.

Bøker av Eilev Hegstad