Eiliv Lund

Eiliv Lund

Eiliv Lund er lege ved Kreftregisteret og professor emeritus i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Han arbeidet som spesiallege i epidemiologi i Helsedirektoratet under starten av hivepidemien.

Bøker av Eiliv Lund