Eivind Balsvik

Eivind Balsvik

EIVIND BALSVIK (f. 1970) har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Miami. Han er førstelektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, med undervisningsoppgaver knyttet til examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant. Balsvik er særlig interessert i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, med vekt på fortolkningsteori og rollen til forutsetningene om rasjonalitet og førstepersonsautoritet. Balsvik har redigert "Introduksjon til samfunnsvitenskapene", bind 1 og 2 (3. utgave 2018) sammen med Susanna Maria Solli.

Bøker av Eivind Balsvik