Elisabeth Vigerust

Elisabeth Vigerust

Elisabeth Vigerust er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Vigerust har juridisk embetseksamen og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har drevet med forskning, utredning og lovarbeid innen flere rettsområder og har tidligere arbeidet ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og i Miljøverndepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Bøker av Elisabeth Vigerust