Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Ellen Beate Hellne-Halvorsen er førstehøgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i norsk og norsk som andrespråk og har ledet et europeisk prosjekt om integrering av tospråklige studenter i høyere utdanning. Ellen Beate Hellne-Halvorsen har undervist l mange år ved videregående skole og høgskole, og har utviklings- og forskererfaring innenfor feltet norsk som andrespråk_og skrivedidaktikk. Hun er medforfatter av norskverkene Tekst og Tanke og Epos.

Bøker av Ellen Beate Hellne-Halvorsen