Erik Magnus Boe

Erik Magnus Boe

Erik Magnus Boe er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Oslo (fra 1986). Han er dr.juris (fra 1980) og hadde fagansvaret i forvaltningsrett frem til 2013. Boe har lang erfaring i å undervise på universitets- og høyskolenivå, for jurister, for saksbehandler og for andre som bruker rettsregler i sitt daglige virke. Han ble tildelt Tano Aschehougs fagbokpris for Innføring i juss i 1996.

Bøker av Erik Magnus Boe