Eva Hadler Vihovde

Eva Hadler Vihovde

Eva Hadler Vihovde er førstelektor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet, der hun har undervist i programmering og programmeringsrelaterte fag, kunstig intelligens og diskret matematikk siden 1992. Hun underviser også i emnet «Testing av programvare» ved Universitetet i Oslo. I 2021 ble hun tildelt status som merittert underviser ved OsloMet.

Bøker av Eva Hadler Vihovde