Geir Sigmund Afdal

Geir Sigmund Afdal

Geir Afdal (f. 1962) har arbeidet innenfor områdene pedagogikk, etikk og samfunn, samt religionsdidaktikk. Han har blant annet skrevet boken "Tolerance and Curriculum", utgitt på tyske Waxmann Verlag og vært medforfatter til boken "Tro, livstolkning og tradisjon" (Universitetsforlaget). Afdal er professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo og professor II ved Høgskolen i Østfold.

Bøker av Geir Sigmund Afdal