Glenn Ruud

Glenn Ruud

Glenn Ruud er direktør for global læring og utvikling i Wilhelmsen Ships Service, der han blant annet jobber med å sikre kompetanseutvikling, kompetansedeling og -implementering. Han har også bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og Det Norske Veritas der han hadde en tilsvarende stilling.

Bøker av Glenn Ruud