Grethe Nordhelle

Grethe Nordhelle

Grethe Nordhelle (f 1951) er psykolog og advokat og har lang erfaring som mekler. Hun har utviklet og vært fagansvarlig i mange år for en tverrfaglig videreutdanning i konflikthåndtering og mekling på masternivå. Blant de mange fagbøker hun har skrevet er to om mekling, konfliktforståelse og håndtering.

Bøker av Grethe Nordhelle