Gro Nystuen

Gro Nystuen

Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett fra universitetet i Oslo. Hun har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten en årrekke, vært førsteamanuensis ved juridisk fakultet og forsvarets høgskole, og er for tiden fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er også tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Bøker av Gro Nystuen